ANUARUL ASOCIAŢIEI BALINT DIN ROMÂNIA


Redactor şef - Albert VERESS M.D. Sc.D.
Lector - Almoş Bela TRIF M.D., Sc.D., J.D., M.A. 
Coperta - Botond Miklós FORRÓ

Comitetul de redacţie:

Tünde BAKA, Doina COZMAN, Dan Lucian DUMITRAŞCU, Evelyn FARKAS, Liana FODORANU, Ioan-Bradu IAMANDESCU, Cristian KERNETZKY (D), Mircea LĂZĂRESCU, Holger Ortwin LUX, Dragoş MARINESCU, Ioana MICLUŢIA, Csilla MOLDOVAN, Aurel NIREŞTEAN, Iuliu OLTEAN, Gheorghe PAINA, Ovidiu POPA-VELEA, Almos Bela TRIF (USA), Ionel ŢUBUCANU, Éva VERESS, Nicolae VLAD  

Adresa redacţiei:
530.111 - MIERCUREA CIUC, str. Gábor Áron 10,
tel. 0266-371.136; 0366-104.566, 0744-812.900, (Dr. Veress)

E-mail: , ,

www.asociatiabalint.ro

 

Editat de Asociaţia Balint din România

Manuscrisele sunt supuse lecturii unui comitet de referenţi, care primeşte manuscrisele cu parolă, fără să cunoască numele autorilor şi propune eventualele modificări care sunt apoi transmise autorului prin intermediul redacţiei.

Toate drepturile de multiplicare sau reeditare, chiar şi numai a unor părţi din materiale aparţin Asociaţiei Balint.

INDEX:

ISSN 2069–6388

ISSN‑L 2069–6388

 

Prezentarea

ASOCIAŢIEI BALINT DIN ROMÂNIA

Data înfiinţării: 25 iulie 1993

Michael BALINT: Psihanalist englez de origine maghiară

Grupul BALINT: Grup specific alcătuit din cei care se ocupă de bolnavi şi care se reunesc sub conducerea a unui sau doi lideri, având ca obiect de studiu relaţia medic-bolnav prin analiza transferului şi contra-transferului între subiecţi.

Activitatea Asociaţiei:

- grupuri Balint,

- editarea Buletinului şi Anuarului

- formarea şi supervizarea liderilor,

- colaborare la scară internaţională.

Specificul Asociaţiei: Apolitică, nereligioasă, inter-universitară, multi-disciplinară, de formaţie polivalentă.

Obiective:Formarea psihologică continuă a participanţilor. Încercarea de a îmbunătăţi prin cuvânt calitatea relaţiei terapeutice între medic şi bolnav şi a comunicării dintre membrii diferitelor categorii profesionale. Rol de “punte” între etnii, confesiuni, categorii sociale, regiuni, ţări.

 

BIROUL ASOCIAŢIEI:

Preşedinte: Tünde BAKA;

Vicepreşedinte: István VÁRADI;

Secretar: Csilla VAJDA-HEGYI

Trezorier: Albert VERESS

Membri: Rita-Lenke FERENCZ, Holger-Ortwin LUX, Attila MUNZLINGER, Ovidiu Popa-Velea, Éva VERESS

 

CĂTRE AUTORI

Se primesc articole cu tematică legată de activitatea grupurilor Balint din România şi din străinătate, de orice fel de terapie de grup, de psihoterapie, de psihologie aplicată şi de alte abordări de ordin psihologic al relaţiei medic – pacient (medicină socială, responsabilitate medicală, bioetică).

Materialele scrise la solicitarea redacţiei vor fi remunerate.

Redactorul şef şi / sau lectorul îşi iau libertatea de a face cuvenitele corecturi de formă, iar în cazul neconcordanţelor de fond vor retrimite articolele autorilor cu sugestiile pentru corectare.

Deoarece revista se difuzează şi în alte ţări, articolele care nu se limitează la descriere de evenimente, adică - eseurile, expunerile teoretice, experienţele clinice - trebuie să aibă un rezumat în limba română şi engleză, de maximum 10 rânduri dactilografiate. Lectorul îşi asumă responsabilitatea de a face corectura rezumatului

Pentru rigoarea ştiinţifică apreciem menţionarea bibliografiei cât mai complet şi mai corect, conform normelor Vancouver, atât pentru articolele din periodice cât şi pentru monografii (citarea în text se notează cu cifre în paranteză, iar în bibliografie se enumeră autorii în ordinea citării nu cea alfabetică).

Recenziile cărţilor trebuie să cuprindă datele de identificare al cărţii în cauză – autorii, titlul şi toate subtitlurile, anul apariţiei, editura şi oraşul de provenienţă, numărul de pagini şi ISBN-ul. Pentru cei care au posibilitatea, se poate trimite pe fişier separat imaginea scanată a primei coperţi.

Se primesc doar materiale trimise pe CD, memory stick sau prin e-mail ca fişier ataşat (attach file). Este inutil să expediaţi materiale pe altă cale (foi scrise de mână, dactilografiate, fax sau altfel). Se vor folosi numai caracterele româneşti din fontul Times New Roman, culese la mărimea 12 pentru aprecierea convenţională a numărului de pagini, în WORD 6.0 sau 7.0 din WINDOWS.

Imaginile – fotografii, desene, caricaturi, grafice - vor fi trimise ca fişiere separate, cu specificarea locului unde trebuie inserate în text pentru justa lectură. Pentru grafice este important să se specifice programul în care au fost realizate.

Articolele trimise vor fi însoţite de numele autorului, cu precizarea gradului ştiinţific, a funcţiei şi a adresei de contact, pentru a li se putea solicita copii în extras de către cei care doresc. Autorii vor scana o fotografie tip paşaport sau eseu pe care o vor trimite ca fişier ataşat sau pe o disketă la adresa redacţiei.