Prezentarea Asociaţiei

 

Asociaţia Balint din România a fost înfiinţată pe data de 25 iulie 1993 de către cei 29 membri temerari (ai Asociaţiei Balint din România). -detalii 

Activitatea Asociaţiei:

  • grupuri Balint
  • editarea Buletinului
  • formarea şi supervizarea liderilor
  • colaborare la scară internaţională  cu alte asociaţii naţionale şi cu Federaţia Internaţională Balint

Specificul Asociaţiei: apolitică, nereligioasă, inter-universitară, multidisciplinară, de formaţie polivalentă. 

Obiectivele asociaţiei:

  • Dezvoltarea și sprijinirea educației continue a profesioniștilor din domeniul ocrotirii sănătății
  • Promovarea modelului multidisciplinar și a principiilor muncii în echipă
  • Creșterea eficienței actului terapeutic prin înțelegerea și îmbunătățirea relației medic/terapeut-pacient
  • Dezvoltarea şi aplicarea programelor de prevenire şi combatere a burnoutului profesional și a cercetării în domeniu
  • Promovarea filosofiei, principiilor și a metodei Balint

 

Statutul Asociaţiei:

Statutul Asociaţiei Balint România

Statutul International Balint Federation 


Biroul Asociaţiei: detalii 
Pentru informatţii suplimentare citiţi Statutul Asociaţiei BALINT din România, Articolul 24


ACREDITAREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ A LIDERILOR DE GRUP

Formarea de bază a liderilor de grup

Programul de formare a liderilor de grup ABR se bazează pe reperele stabilite de Federaţia Internaţională Balint (International Balint Federation / I.B.F.)
Programul care poate fi parcurs în 2 ani prevede:
-participarea documentată la 30 de şedinţe de grup – se iau în calcul și cele din timpul programelor naționale;
-participarea la 4 module teoretice-metodice de câte 6 ore;
-10 conduceri ca lider de grup, supervizate, până la acreditare;
-participarea la minim 4 evenimente naţionale sau internaţionale Balint;
-prezentarea unui eseu din teoria sau practica balintiană (conform cu cerințele unei publicații din Buletinul ABR).
-se finalizează după primirea recomandării de la supervizor în cadrul unei ședințe a comitetului de avizare.
Cerințe față cei care doresc să între în formare ca lider de grup Balint:
-să fie membru ABR, respectiv să cunoască și să respecte Statutul, Codul etic, Regulamentul de organizare și funcționare ABR;
-diplomă de medic sau psiholog cu specializare în psihologie clinică și/sau psihoterapie; experiență de minim 3 ani în profesie;  
-deținerea unui certificat de formare într-o formă de terapie, minim de nivel de autocunoaştere.
Formarea continuă a liderilor de grup este organizată anual minim o dată, conducerea acestor sesiuni fiind asigurată alternativ de formatori interni și invitați din alte țări.