In Memoriam

Dr. Éva Harmathy

1933-2017

NECROLOG – HARMATHY ÉVA – GYÁSZOLÁSA
1933-2017

December 30-án hagyott itt minket, „csibéit” az a bálintos barátnőnk, akit „tyúkanyónak” neveztünk el. Szeretetünk kifejezéseként. Egyikét ama három „kotlósnak”, akik bábáskodtak Bálint Társaságunk születésénél és növekedésénél. Segítették vajudását, ízmosodását. Követték sorsát. Egyengették útját.

Hányszor, de hányszor hajtottuk álomra fejünket tömbhaz-lakásában, akkor, amikor még nagyon szűkében voltunk a pénznek. Amikor nem engedhettünk meg magunknak még csillagtalan szállókat sem. Kempingeket sem. És Éva befogadott, altatott, etetett, távozáskor felpakolt enni-inni valóval az utra és itthonra. Kis Trabantjába zsúfolódva hozta Szirtes Máriát, Bobay Nellyt és Fejéregyházi Istvánt, hogy tanítsák nekünk a bálintozást. A kolozsvári Szent Mihály templom padjaiban kucorodva adták át ennivalókkal töltött csomagjaikat, hogy túlélhessük az éhinség korszakát.

Lelkesedése adta kezébe a junior bálintosok képzésének „marsall botját”, kinevelendő a Bálinti eszme későbbi zászlóvivőit.

Életének utolsó évében hosszas betegsége otthonba kényszerítette. Ottan érte utolsó szívverése. Azon a decemberi napon, amikor, 70 évvel azelőtt minálunk tronjától fosztották meg akkori királyunkat. 2017 december 30-án a magyarországi Bálintosok egyikének fejéről vette le Teremtője azt a koronát, amelyet oly nemes tartással viselt élete során.

Legyen nyugalma csendes, háborítatlan, emléke örködjön ismerősei körében,

Veress Berci

NECROLOG-DOLIU PENTRU EVA HARMATY
1933-2017

Pe 30 decembrie ne-a părăsit pe noi, „puii ei” acea prietenă balintiană pe care noi o denumit-o „măicuţa cloșcă”. Ca expresie a iubiri pe care i-o purtam. Era una dintre cele trei „cloști” care au moșit la nașterea și creșterea Asociației Balint din România. I-au fost alături în durerile facerii, au asistat la întremarea ei. I-au vegheat soarta. I-au netezit calea.

Nici nu știu de câte ori am dormit somn dulce în locuința ei de bloc, pe când încă eram foarte strâmtorați în privința banilor. Pe vremea, când nu ne puteam permite nici măcar o cameră la hoteluri fără stele. Nici măcar campingul. Éva ne-a primit în locuința ei, ne-a vegheat somnul, ne-a ospătat, iar la plecare ne-a burduşit traistele cu mâncare și băutură, să avem pe drum, dar și acasă. Înghesuiți în micul ei Trabant o aducea pe Mari Szirtes, pe Nelly Bobay și pe Fejéregyházi István, să ne inițieze pe noi în ale balintului. Pitiți printre băncile bisericii Sfântul Mihail din Cluj ne strecurau pachetele lor umplute cu alimente, ca să putem supraviețui în glorioasa epocă a foametei.

Entuziasmul ei a determinat-o să ia în mână „bastonul de mareșal” al formări juniorilor balintieni, care vor deveni purtătorii de drapel de mai târziu al concepției Balint.

Boala lungă și necruțătoare, a obligat-o să își petreacă ultimul an într-un cămin. Acolo i-a bătut inima pentru ultima oară. În acea zi de decembrie când la noi, acum 70 de ani, a fost detronat regele. Pe 30 decembrie 2017 Creatorul a luat de pe capul uneia dintre balintienii maghiari acea coroană, pe care ea a purtat-o cu o nobilă demnitate în timpul vieții ei.

Să-i fie somnul lin, netulburat, amintirea ei să să-i fie vegheată mereu de cei dragi ei,

Berci Veress

A 90-es évek derekától a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében a medikusok orvosi pszichológiai gyakorlatain készséggel mutatta be működésében is a Bálint-módszert, tudományos diákköri munkákat ösztönzött, tanítványai, a „junior Bálint-csoport”-ok résztvevőiként eljutottak nemzetközi színtérre, Asconába is. Tapasztalatait az intézet szakrendelésén a betegellátásban is kamatoztatta. Amikor a magzatvédelmi törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági határozatok nyomán a családvédelmi szolgálatok új feladatot kaptak, nevezetesen a terhességmegszakításra „válsághelyzetük” okán jelentkező várandós asszonyok alaposabb tájékoztatását, a védőnők maratoni Bálint-csoportjai szervezésében, érdemi munkájában vállalt oroszlánrészt. Élete utóbbi fél évtizedének betegségeivel éppen alkotóereje összpontosításával küzdött, amikor megírta „Mi is történik a Bálint-csoportban (és mi nem)?” című művét. Humort kedvelő, segítőkész egyéniségének emléke mellett ezt is örökül hagyta ránk.

Dr. Lőrincz Jenő (Budapest)