In Memoriam

Dr. György Árvai

1947-2021

REKVIEM

Ha igaz – és miért ne lenne? – az, hogy a Teremtő a neki legkedvesebbeket szólítja jobbjára, akkor, 2021. április 8/9 éjszakáján ismét önző módon elszólított, magához citált közülünk egy igazi Embert. Sorsának próbálóját, kitartó harcosát, bálintos kollégánkat, a 10 máramarosszigeti konferenciánk kezdeményezőjét, majd szervezőjét. Hitestársával, Zsófikával karöltve. Szegényebb lett földi világunk vele. Hiányozni fog találkozásainkról. Nevetése, humora, baráti ölelése. Charlie-tt utánzó karaokés éneke. Alma kutyájuk abajgató gazdija. Beszélgető partnerünk. Egy olyané, aki nem csak beszélt, de mondott is! Nyugodni halálhírén csak azért érdemes, mert mennyei hajlékán, amott a magasban, a 57 és 82. felhök kereszteződésében levő felhöpamacson kialakított égi Bálint székhelyükön tovább görgetheti majd eszménk és gyakorlatunk mikéntjét. Gyuri, te drága! Legyen neked könnyü a házsongárdi hant, álmaidat ne zavarja emberi, sem természeti gorombaság. Az örök világosság fényeskedjék neked!

A Romániai Bálint Társaság nevében,

Veress Berci

RECVIEM

Mai plecase dintre noi unul dintre iubiții și îndrăgiții colegi. Un psihiatru de seamă al Urbei. Un balintian de suflet. Primul deținător, împreună cu soția lui, Zsófia, al Premiului Veress oferit din partea Asociației Balint din România. Cel care s-a încumetat, ca întro zi mohorâtă de noiembrie din 1998, cu strat proaspăt de zăpadă pe șosele, să vină din Sighetu Marmației la Tg. Mureș, ca să-l incurajeze pe unul din colegii lui la susținerea tezei de doctorat. Un balintian, care tot împreună cu soția lui și ajutat de echipa locală de balintieni, a organizat 10 weekenduri naționale la Sighet și Ocna Șugatag. Un OM, cu un puternic simț al umorului. Unul mai taciturn, dar al cărui vorbe aveau noimă. Un prieten de cataramă. Un soț și un tată devotat. De ce oare Dumnezeu în convoacă în preajma lui înainte de toți, pe cei mai buni? O fi ascultând de ințelepciunea lui nemărginită? Iar noi, cei care continuăm să ducem povara zilelor noastre, simțim durerea din sufletul nostrum, doliul care ne încearcă. Să-i fie țărâna liniștită, netulburată, iar somnul de veci lin, care-și va aștepta învierea în cimitirul Házsongárd din Cluj. Să ne aștepți dr. Árvai Gyuri, în grupul vostru de balintieni din sala voastră de conferințe, undeva pe norul 57 colt cu 82, făcându-ți siesta pe pămătuful de nor care ți-a fost repartizat în locuința ta ANL.

Cu mâhnire profundă, în numele Asociației Balint din România,

Veress Albert, al II-lea!