In Memoriam

Dr. Katalin Bas

1943-2012

Anunţ cu tristeţe trecerea între cei iubiţi de Dumnezeu a colegei noastre balintiene şi-ntr-ale Psihiatriei, dr. BAS KATALIN (1943-2012).
Abia intrase în pensie de la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş. Poştaşul nu a avut ocazia să-şi tocească pantofii prea multă vreme, ducându-i pensia.
A fost o colegă omenoasă, blândă, ataşată colegilor.
înmormântarea a avut loc la cimitirul comunei Tulgheş, judeţul Harghita, miercuri, 3 octombrie 2012.
Să-i fie ţărâna uşoară şi să ocupe unul din scaunele din grupul Balint, pe care cei plecaţi deja dintre noi în sferele cereşti ni le pregătesc!

Berci Veress