Info Cotizaţie

Cotizaţia se achită până la data de 31 martie a anului în curs. Cuantumul ei se hotărăşte anual de către Biroul Asociaţiei. În cazul în care ambii soţi dintr-o familie sunt membri ai Asociaţiei, unul dintre ei poate cere scutirea de la plata abonamentului la Buletinul Informativ, al cărui cost se stabileşte anual.

Cei care nu achită cotizaţia până la data de 31 martie a anului în curs nu vor mai primi Buletinul din luna iunie, iar cei care nu vor plăti cotizaţia nici până la data de 31 martie a anului următor vor fi penalizaţi cu o majorare de 50%. Cei cu o restanţă de doi ani vor fi excluşi din Asociaţie.
Studenţii şi pensionarii sunt scutiţi de la plata cotizaţiei, fiind necesară doar abonarea la Buletinul Informativ.

Cotizația anuală este 25 euro (la cursul oficial BNR din ziua în care se face plata), din care costul buletinului este 8 euro. 

În cazul în care ambii membri ai unei familii (soț și soție) fac parte din Asociație, cotizația este de 42 EURO (25+17). 

Studenţi şi pensionari 8 EURO ( contravaloarea Buletinului ABR).

Taxa de înscriere în Asociaţie este de 20 EURO (nu se fac reduceri!).
Abonamentul Buletin Informativ costă 8 EURO / an.

Plata abonamentului şi a cotizaţiei se face in contul Asociației, deschis la CEC Miercurea Ciuc, nr. RO 26 CECEHR0143 RON 0029 733, (virament), sau 25.11.01.03.19.19 (depunere în numerar), cod fiscal 5023579, titular Asociația Balint din România.

Asociația Balint din România