Membri

Extras din Statutul Asociaţiei 

Art.11: Drepturile membrilor: 

 • de a participa în mod activ la activităţile Asociaţiei şi de a organiza asemenea acţiuni. 
 • drept la vot fără restricţii 
 • de a fi ales pentru orice funcţie în cadrul Asociaţiei 
 • de a fi informat operativ şi complet despre întreaga activitate a Asociaţiei 
 • să facă propuneri cu privire la activitățile Asociaţiei 
 • să înainteze plângeri, pentru care organul de conducere a Asociaţiei are obligaţia să dea răspuns sau să soluţioneze cazul în termen de 30 de zile; 
 • să primească legitimaţie de membru 

Art. 12: Obligaţiile membrilor: 

 • să participe activ la şedinţele de grup şi la toate adunările generale şi acţiunile de larg interes organizate de Asociaţie; 
 • să respecte hotărârile Adunării Generale şi Statutul ; 
 • să îndeplinească conştiincios funcţia pentru care a fost ales 
 • să nu organizeze activităţi în numele Asociaţiei decât cu acordul preşedintelui sau a persoanei desemnată de acesta; 
 • să plătească cu regularitate cotizaţiile. 

Ce oferă munca Balint?

 • Oferă o oportunitate de a reflecta asupra activități profesionale
 • Poate oferi o eliberare pentru anxietăți și frustrări generate de munca de zi cu zi
 • Poate trezi interesul pentru pacienții pe care anterior au fost considerați supărători, enervanți sau “dificili”
 • Poate deschide interesul către alte posibilități, atât de diagnostic, cât și de gestionare a situațiilor
 • Grupul oferă sprijin și îmbunătățește comunicarea cu pacienții și alți profesioniști
 • Poate îmbunătăți satisfacția profesionistului și percepția pacientului privind modul cum este îngrijit
 • Poate contribui la prevenirea epuizării

Ce NU oferă munca Balint?

 • Nu le spune profesioniștilor “cum să-și facă” munca

 • Nu oferă răspunsuri ușoare

 • Nu va rezolva toate problemele profesioniștilor cu pacienții

Biroul asociaţiei și cenzorul (2023-2026):

Ileana Görög

Președinte

Alma László

Vicepreședinte

Maria-Mihaela Pap

Secretar

Adalbert Veress

Trezorier

Adriana Mihai

Membru

István Váradi

Cenzor

Prezentarea Asociației Balint din România

In Memoriam

Asociația Balint din România