Premiul Veress

În cadrul Asociaţiei Balint din România a fost instituit in anul 2007 un premiu de excelenţă denumit PREMIUL VERESS.
Capitalul necesar pentru constituirea premiului a fost oferit de către familia Éva Elisabeta şi Adalbert VERESS, reprezentând suma de 10.000 RON (3000 Euro) la data constituirii.

Premiul Veress va consta dintr-o diplomă, o medalie şi 500 RON, cu clauza folosirii acestei sume pentru participarea la un eveniment international Balint.

Premiul Veress va fi acordat în timpul vieţii ambilor sau unuia dintre fondatori unei persoane care va fi desemnată de către fondatori, iar după decesul acestora de către moştenitorul legal major, cel mai în vârstă, la propunerea biroului Asociaţiei în exerciţiu.

Titularul Premiului Veress poate fi unul dintre membrii Asociaţiei, care a depus o activitate practică, teoretică sau organizatorică de excepţie, sau a contribuit într-un mod simţitor la creşterea fondului bănesc sau la îmbunătăţirea imaginii Asociaţiei în anul respectiv, dar nu poate fi nicidata acordat Preşedintelui în exercitiu al ABR.

Medalia este confecţionată din bronz. Are formă de cerc, cu o înscripţie pe marginea ei. Pe partea de sus a cercului este inscripţionat “PREMIUL VERESS” în formă de semicerc cu litere capitale, iar în semicercul inferior cu cifre arabe anul instituirii Premiului Veress – 2007.

Pentru informaţii suplimentare, citiţi Statutul Asociaţiei BALINT din România.

Premiul Veress

2023

Sumele aferente Premiilor Veress și Butyka au fost direcționate Asociației Balint din România în vederea confecționării plachetelor aniversare. Vezi Galeria Conferinței Naționale 2023.

Premiul Veress

2018

Premiul Veress

2016

Premiul Veress

2013

Premiul Veress

2012

Premiul Veress

2011

Premiul Veress

2009

Premiul Veress

2008

Premiul Veress

2007

Asociația Balint din România